Past Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Gorffennol a myfyrwyr prifysgolion eraill

Past Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Gorffennol

Gwybodaeth ac arweiniad ar wneud cais am ddogfennau dyblyg neu amnewid, gan gynnwys tystysgrifau neu drawsgrifiadau, neu wneud cais am lythyr cadarnhau astudiaeth


myfyrwyr prifysgolion eraill

Rydym yn gweithredu fel canolfan arholiadau ar gyfer ymgeiswyr o brifysgolion eraill sydd am drefnu sefyll arholiad ym Mhrifysgol De Cymru.