Cofrestrfa Academaidd

Mae'r Gofrestrfa Academaidd yn darparu gwasanaethau gweinyddol a logistaidd proffesiynol o ansawdd uchel sy'n sail i gwricwlwm a thaith myfyrwyr y Brifysgol. Rydym yn helpu i gynnal cyfanrwydd safonau academaidd y Brifysgol, a darparu gwasanaethau rhagorol i fyfyrwyr a chyfadrannau mewn partneriaeth â gwasanaethau proffesiynol eraill.