Cyllid a Benthyciadau Myfyrwyr

Pa golegau partner y mae PDC yn cadarnhau'r benthyciadau i'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr?

 

·         Pen-y-bont ar Ogwr

·         Coleg Caerdydd a'r Fro

·         Coleg Gwent

·         Coleg y Cymoedd

·         Coleg Gŵyr

·         Coleg Merthyr

·         Coleg Castell-nedd Port Talbot

 

Beth sy'n cychwyn rhyddhau benthyciad y myfyriwr i'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr (SLC)

Ar gyfer myfyrwyr coleg partner yn unig, mae angen iddynt fod wedi cofrestru'n llwyddiannus ar-lein gyda PDC a chael cais cyllido myfyrwyr cymeradwy ar borth SLC Sefydliadau Addysg Uwch i gychwyn cadarnhad Cofrestru SLC. Nid yw hyn yn awtomataidd gan ei fod yn ei gwneud yn ofynnol i'r tîm RRL lawrlwytho rhestr waith Cofrestru SLC yn ddyddiol o borth SLC Sefydliadau Addysg Uwch a'i lanlwytho i system gofnodion y Brifysgol. Cynhyrchir ffeil allforio y bore canlynol i'w hanfon yn ôl i SLC ar y porth i gychwyn cadarnhad Cofrestru SLC ac mae'n rhyddhau unrhyw fenthyciad neu grant cynhaliaeth y gallai'r myfyriwr fod wedi gwneud cais amdano i'w gyfrif banc gan SLC o fewn 3 i 5 diwrnod gwaith.

 

O ba ddyddiad rydyn ni’n dechrau cadarnhau'r benthyciadau?
Dechreuwn gadarnhau'r Cofrestriadau SLC pan ddônt ar gael inni ar restr waith Cofrestru SLC, fel arfer 30 diwrnod calendr cyn i'r cwrs ddechrau. Ar gyfer dechrau ym mis Medi (16eg Medi 2019), mae hyn fel arfer ychydig ar ôl Gŵyl y Banc ym mis Awst.