Cymorth i lanlwytho cyflwyniadau data

Efallai y bydd angen i chi addasu eich manylion llofnodi i mewn i gael mynediad at gysylltiadau trwy Office 365. Mae Cymorth TG wedi llunio canllaw i gynorthwyo gyda hyn.

Os oes angen cymorth arnoch gydag unrhyw elfen o'r broses cyflwyno data neu os oes gennych ymholiad am eich cyfrif, cysylltwch â:

Jennifer Lewis (Uwch Swyddog y Gofrestrfa)

E-bost: [email protected]
Ffôn: 01443 654818