Canllawiau cofrestru ar gyfer staff Colegau Partner

Bydd angen Rhif Adnabod unigol Prifysgol De Cymru ar fyfyrwyr i allu mewngofnodi i'n  gwasanaeth cofrestru ar-lein.

Ar gyfer myfyrwyr newydd, cynhyrchir Rhifau Adnabod pan fyddwn yn derbyn ffeil data wedi’i llanlwytho.  Ar ôl i'r ffeil gael ei phrosesu, bydd cofnodion ar gael i'w gweld ar ein system cofnodion canolog (Quercus).   Dylai'r ffeiliau data hyn gynnwys myfyrwyr sy'n cofrestru ar gwrs newydd sbon yn unig.


Cyflwynir myfyrwyr sy'n dychwelyd yn awtomatig i'w sesiwn academaidd nesaf ar ôl i'r Brifysgol gyhoeddi canlyniadau.  Bydd y sefyllfa ddiweddaraf ar gael i'w gweld ar ein system cofnodion canolog (Quercus). 

Gellir ymchwilio i faterion gyda chofnodion coll trwy godi galwad cymorth.  

Cysylltwch â ni os hoffech ofyn am fynediad i Quercus neu os oes angen help arnoch i gyrchu'ch cyfrif cyflwyno data.