Proses llanlwytho data ar gyfer Colegau Partner


Dylid llanlwytho manylion myfyrwyr newydd i'w prosesu gan ddefnyddio'r ffeil templed.

Dim ond achosion cwrs a ddangosir ar y rhestr cyrsiau awdurdodedig fydd yn cael eu prosesu.

Efallai y bydd angen i chi addasu eich manylion llofnodi i mewn i gael mynediad at gysylltiadau trwy Office 365. Mae Cymorth TG wedi llunio canllaw i gynorthwyo gyda hyn.