Past Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Gorffennol a myfyrwyr prifysgolion eraill

Past Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Gorffennol


Cadw pobl yn ddiogel, parhau i ddysgu

 

Oherwydd pandemig y coronafeirws, mae Prifysgol De Cymru bellach wedi symud i ddysgu o bell, gyda phawb ond am nifer fach o staff hanfodol yn gweithio o bell, yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

 

Yn anffodus, mae hyn wedi effeithio ar ddarpariaeth rhai o wasanaethau’r brifysgol a ddarperir i fyfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a chyfranogwyr eraill, gan gynnwys cynhyrchu tystysgrifau a thrawsgrifiadau.

Ar hyn o bryd, ni allwn hysbysu pryd y gallwn gynhyrchu'r dogfennau hyn, gan nad ydym yn gwybod am ba hyd fydd sefyllfa’r Coronafeirws yn parhau.

 

Cyn-fyfyrwyr a Myfyrwyr Prifysgolion eraill


Mae gwasanaethau Cyn-fyfyrwyr yn cynnig gwybodaeth a gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr, gan gynnwys copïau dyblyg o Dystysgrifau ac Adysgrifau a Chadarnhau Dyfarniad. 


Gwybodaeth am Adysgrifau a Graddio

Cadarnhau Dyfarniad (Geirdaon Academaidd) ar gyfer sefydliadau addysg a chyflogaeth

Cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Morgannwg

Cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru, Casnewydd

Cyn-fyfyrwyr Coleg Polytechnig Cymru


Dylai cyn-fyfyrwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gysylltu â'r coleg yn uniongyrchol drwy e-bost [email protected]