Cadarnhau Dyfarniad (Geirdaon Academaidd)

Rydyn ni'n cynnig gwasanaeth Cadarnhau Dyfarniad neu Gadarnhau Presenoldeb i asiantaethau allanol (gan gynnwys asiantaethau recriwtio ac asiantaethau olrhain geirdaon).

Dylech nodi nad yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar gyfer myfyrwyr presennol.

Os mai Llysgenhadaeth, y Swyddfa Gartref, neu sefydliad Addysg Uwch ydych chi, cliciwch yma.

SEFYDLIAD ASTUDIO


GWASANAETH


Prifysgol De Cymru neu Brifysgol Morgannwg


Prifysgol Cymru, Casnewydd

Cadarnhau Dyfarniad – ar gael yn uniongyrchol gan Brifysgol Cymru


Cadarnhau Presenoldeb (ar gyfer myfyrwyr a astudiodd rhwng 2005-2013)


Coleg Polytechnig Cymru

Cysylltwch â Pearson ar gyfer dyfarniadau BTEC HND/HNC, neu â CNAA ar gyfer pob dyfarniad arall