Cyn-fyfyrwyr Coleg Polytechnig Cymru

Darperir y gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr gan:

 

Gall Prifysgol De Cymru ddarparu llythyr safonol yn egluro'r gydberthynas rhwng Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru, Casnewydd, a Phrifysgol De Cymru.  Bydd y llythyr hwn yn rhoi sicrwydd bod y tystysgrifau a ddarparwyd gan sefydliadau blaenorol yn dal i fod yn ddilys.

I wneud cais am lythyr cyfuno Prifysgolion, cliciwch yma