Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, Casnewydd (cyn 2001)

Yn anffodus, mae cofnodion yn ymwneud â Phrifysgol Cymru, Casnewydd, a'i sefydliadau blaenorol yn rhai papur, ac nid ydynt bob amser ar gael.


Darperir y gwasanaethau i gyn-fyfyrwyr gan:Gall Prifysgol De Cymru ddarparu llythyr safonol yn egluro'r gydberthynas rhwng Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru, Casnewydd, a Phrifysgol De Cymru.  Bydd y llythyr hwn yn rhoi sicrwydd bod y tystysgrifau a ddarparwyd gan sefydliadau blaenorol yn dal i fod yn ddilys.


I wneud cais am lythyr cyfuno Prifysgolion, cliciwch yma