Partneriaid Cydweithredol

Dylai aelodau staff ymweld â'r Llawlyfr Partneriaeth i gael ffurflenni ac arweiniad ar sefydlu a chefnogi partneriaethau cydweithredol.  I gael cymorth pellach, ymwelwch â safle SharePoint perthnasol y Gyfadran ar gyfer Sicrhau a Gwella Ansawdd.

Penodir aelodau staff yn PDC a'n Partneriaid Cydweithredol yn Swyddogion Cyswllt y Brifysgol (ULO) / Swyddogion Cyswllt Partneriaid (PLO) ac maent yn darparu cefnogaeth hanfodol i sicrhau bod cyrsiau PDC yn cael eu cyflwyno'n effeithiol mewn sefydliadau partner.

Mae mwy o wybodaeth am rôl ULOs a PLOs ar gael yn Llawlyfr Swyddogion Cyswllt y Brifysgol a Phartneriaid.

Ffurflenni Ychwanegol:


Templed Adroddiad Ymweliad Safle Swyddogion Cyswllt y Brifysgol a Phartneriaid

Templed Adroddiad Blynyddol Swyddogion Cyswllt y Brifysgol a Phartneriaid

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board, UK
Admiral Group Plc., UK
Aneurin Bevan University Local Health Board, UK
Blackburn College, UK
Bridgend College, UK
Cardiff and Vale College, UK
Cardiff and Vale University Local Health Board, UK
Coleg Gwent, UK
Coleg y Cymoedd, UK
Cwm Taf University Health Board (previously RCT LHB,) UK
Dyfed Powys Police
European College of Business and Management, UK
Gower College Swansea, UK
Institute of Contemporary Music Performance, UK
Learna Limited, UK
Lighting Industry Association (LIA,) UK
Management Development Centre, UK (MDCUK)
Medical Training Cell, UK
NPTC Group, UK
PATOSS, UK
Powys Teaching Health Board, UK
The Football League (Community) Ltd (FLT), UK
Torfaen and Blaenau Gwent Mind, UK
WRU, UK
Eastern Illinois University, USA
Mercy College, USA
University of Central Missouri, USA
University of South Dakota, USA
University of Virginia’s College at Wise, USA
University of West Carolina, USA
Western Carolina University, USA
International Medical University (IMU), Malaysia
Dyslexia Association Singapore (DAS), Singapore
Fanshawe College, Canada
Ryerson University, Canada
University of the Fraser Valley, Canada
Lingnan University, China
Suzhou University of Science and Technology (SUST), China
UNICAF Online, Cyprus
HAMK, Finland
INTECHMER, France
IPAG, France
Bremen University of Applied Sciences, Germany
Nurtingen-Geislingen University of Applied Sciences, Germany
Setanta, Ireland

O dan y Cynllun Statws Athro Cydnabyddedig (RTS), mae'r Brifysgol a'i phartneriaid cydweithredol yn cytuno bod yn rhaid i'r holl staff sy'n dysgu ar gyrsiau a gymeradwyir gan y Brifysgol o fewn y partneriaid cydweithredol hynny ddod yn athrawon cydnabyddedig y Brifysgol mewn perthynas â'r pynciau a'r modiwlau y maent yn eu cyflwyno.

Mae'r Gweithdrefnau ar gyfer Statws Athro Cydnabyddedig yn rhoi amlinelliad o'r amodau a'r meini prawf i ennill RTS.  Dylai'r Ffurflen Gais RTS gael ei llenwi'n llwyr i'w hystyried yn llawn.

Mae'r Brifysgol yn cefnogi DPP ein partneriaid, gwnewch gais gan ddefnyddio'r Ffurflen Gais Lleihau Ffioedd.