Cofrestriad Cwrs a Modiwl ar gyfer Staff

Y Broses Gofrestru

I gael gwybodaeth am y broses gofrestru, gweler y canllawiau Cofrestru ar gyfer myfyrwyr.

Ymholiadau Modiwl

Cynghorwch y myfyrwyr i agor galwad ar yr Ardal Gynghori Ar-lein, os oes ganddynt ymholiad ynglŷn â'r modiwlau y maent wedi'u cofrestru arnynt.

Newid Statws

Cynghorwch y myfyrwyr i agor galwad ar yr Ardal Gynghori Ar-lein, os oes ganddyn nhw ymholiad ynglŷn â newid i'w statws (er enghraifft, tynnu'n ôl, toriad ar astudio ac yn y blaen).

Gwybodaeth Gyswllt

Cysylltwch â'r tîm Gweinyddiaeth Myfyrwyr ar y campws perthnasol i gael mwy o wybodaeth neu gymorth.
Campws Manylion Personol
Caerdydd [email protected]
Glyntaf [email protected]
Casnewydd [email protected]
Trefforest [email protected]