Gwybodaeth raddio ar gyfer gweithwyr

Y tîm Arholiadau, Ardystio a Graddio sy'n gyfrifol am reoli seremonïau graddio'r Brifysgol ddwywaith y flwyddyn, ynghyd â chynhyrchu tystysgrifau a thrawsgrifiadau. Mae'r tîm yn rheoli pob agwedd ar y seremonïau, o wahoddiadau a thocynnau i luniau a rhaglenni seremoni.


Seremonïau Graddio

Bob blwyddyn academaidd, cynhelir dwy gyfres o Seremonïau Graddio, ym mis Gorffennaf ac ym mis Rhagfyr.

Cynhelir seremonïau graddio mis Gorffennaf mewn tri lleoliad:

  • Campws Pontypridd – ar gyfer myfyrwyr a astudiodd ar gampws Trefforest a champws Glyntaf
  • Neuadd Dewi Sant, Caerdydd – ar gyfer myfyrwyr a astudiodd ar gampws Caerdydd
  • Theatr Glan yr Afon – ar gyfer myfyrwyr a astudiodd ar gampws y Ddinas

Cynhelir seremonïau graddio mis Rhagfyr ar gyfer yr holl fyfyrwyr ar gampws Pontypridd.