Gwasanaeth Amserlennu ac Archebu Ystafell

Bydd dull cyfun o ddysgu ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf gyda chymysgedd o ddarpariaeth ar y campws a rhithwir. Bydd ein darpariaeth ar y campws yn parhau i fod yn destun canllawiau Llywodraeth Cymru ac o'r herwydd, bydd gan ein darpariaeth ar y campws fesurau lliniaru priodol ar waith i amddiffyn ein staff a'n myfyrwyr. Pe bai canllawiau allanol yn newid, efallai y bydd angen i ni newid y ffordd yr ydym yn cyflawni ein dysgu, er enghraifft pe bai cyfyngiadau symud cenedlaethol arall, ac os felly efallai y bydd angen i'n dysgu ddychwelyd i gyflenwi o bell yn unig. Cyfeiriwchat ein diagram Lefelau Gweithredol am ragor o wybodaeth.

Gan fod ein holl amserlenni yn destun newid, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn annog myfyrwyr i wirio'r gwasanae thamserlennu ar-lein yn rheolaidd a'u perswadio i beidio ag argraffu copïau o'u hamserlen.

Mae'r tîm ar gael trwy'r blychau post a rennir canlynol ac yn croesawu unrhyw adborth, awgrymiadau a safbwyntiau ar sut y gallwn wella ein gwasanaeth:


Cwestiynau amserlennu i  [email protected]

Cwestiynau archebu ystafell i [email protected]

Cwestiynau Sefydlu Myfyrwyr i [email protected]